14
Apr

Ks. prałat Stefan Wylężek – życzenia z okazji Śwąt Wielkanocnych

Emigracja z Polski na Wyspy Brytyjskie datuje się od roku 1831. Po nieudanych powstaniach w latach 1831, 1848, 1863 i 1905 Polacy szukali tu schronienia z powodów politycznych i ekonomicznych.

Sytuacja materialna pierwszych emigrantów, a także ich rozproszenie uniemożliwiało stworzenie kościoła polskiego. Od samego początku podejmowane były próby objęcia Polaków polską opieką duszpasterską. Na przykład, w okresie od 1853 do 1863 r. ks. Emeryk Podolski odprawiał dla Polaków nabożeństwa w kaplicy przy Sutton Street w dzielnicy Soho w Londynie.

W latach 80-tych emigrację niepodległościową zasiliła liczebnie w dużym stopniu emigracja solidarnościowa, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981 r. kiedy Polakom przebywającym w Wielkiej Brytanii czasowo rząd brytyjski nadał prawo stałego osiedlenia. Grupa ta zawierała dużo praktykujących katolików, którzy nie tylko włączyli się bardzo aktywnie w istniejące struktury parafialne. Grupa ta wprowadziła nowego ducha w starzejące się i powoli kurczące się wspólnoty.

Przystąpienie Polski do Europy zapoczątkowało nowy rozdział w historii polskiego duszpasterstwa na wyspach Brytyjskich. Zapełniły się po brzegi polskie kościoły, odżywają prowincjonalne parafie zamierające z powodu braku Polaków, powstają nowe polskie ośrodki duszpasterskie.

Ks. prałat Stefan Wylężek – obecny Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, wystosował do Mężczyzn Świętego Józefa życzenia z okazji Swat Wielkanocnych, które z duma zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

Wielkanoc_2017_MSJ

Leave a Reply